PĚT DŮVODŮ, PROČ BY MOHLA BÝT CAPOEIRA PRÁVĚ PRO VÁS

1. Učí, jak být v souladu se svým tělem

V dnešní době je velmi jednoduché zapomenout na potřeby svého těla. Pomalu, ale jistě se mu odcizujeme, oddělujeme se od svých smyslů a nakonec i od svého fyzického okolí. Capoeira klade důraz na všechny smysly. Nutí nás je zapojit a pracovat s nimi. Už jen to, že cvičíme na boso skýtá úplně jiný zážitek. Najednou si člověk uvědomuje rozložení své rovnováhy, střed svého těla, cítí a doslova vidí nohama. Capoeira nás učí, jak být ve svém těle doma a potažmo, jak být doma ve světě. 

2. Respektuje jedinečnost člověka

Capoeira je bojové umění s mnohaletou tradicí. To z ní však nedělá zkostnatělý systém, ba naopak. Filozofie capoeiry podporuje jedinečnost každého jednoho člověka, jeho osobní styl, způsob jeho sebevyjádření. Váš styl může být více akrobatický, nebo ba naopak pomalejší a rozvážnější, případně výbušnější, dynamičtější. Ani jedna z variant není lepší nebo horší. Capoeira vás nenutí zůstat v jedné škatulce.

3. Rozšiřuje obzory

Součástí capoeiry je nutně poznávání jiných kultur a nových lidí. A navzdory všem možným rozdílnostem, které mezi námi mohou být, capoeira vytváří prostor pro dialog a komunikaci, čímž podstatně zvyšuje naše pochopení vůči ostatním a zároveň zvyšuje naši schopnost porozumět vlastním prožitkům.

4. Je celistvá, komplexní

Capoeira není jen sport, je to životní styl. Stejně jako v našem každodenním životě, capoeira klade neustále nové výzvy. Nenechá nás ustrnout na jednom místě, protože v sobě zahrnuje hned několik složek, které je třeba zvládnout – ať už je to hudba, konkrétní styly her či komunikace s ostatními. Učí nás pokoře v tom smyslu, že i když máme pocit, že jsme něco zvládli dokonale, je tu ještě pořád dost věcí, které je potřeba rozvíjet.

5. Učí respektu vůči stáří

V capoeiře, jako v jiných sportech, neexistuje věkový vrchol. Neklade se zde na piedestal mládí a jeho fyzické možnosti. V capoeiře jsou nejváženější ti capoeiristé, kteří mají zkušenosti a předávají je dál, tzv. Mestres, kterým může být přes šedesát, sedmdesát let a více, kteří s vášní nadále cvičí a předávají své znalosti dále