ŠKOLENÍ TRENÉRŮ, MLADÁ BOLESLAV, 2018

V sobotu 13. 1. 2017 se konalo již druhé školení trenérů v rámci České asociace capoeiry z. s. Zúčastnění trenéři se sjeli z celé republiky do Mladé Boleslavi, kde v prostorách TJ Sokol, absolvovali celodenní, intenzivní kurz s akcentem na zvládnutí možných krizových situací. Jednotlivé části školení se pak týkaly sportovní psychologie, práva a bezpečnosti, financování a zdravovědy. Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali přednášejícím za jejich čas, cenné informace a rady. Konkrétně se jedná o Karla Popoviče, Mgr. Hanu Fechtnerovou, MUDr. Luďka Kramáře, MBA a Mgr. Martina Chmluského, Dis.

Věříme, že cíl kurzu byl naplněn a těšíme se příští rok na viděnou.

© Beáta Zummerová

Fotogalerie