ZÁVĚREČNÝ TRÉNINK SEZÓNY 2015/ 2016

Včera proběhl závěrečný trénink, kterým jsme završili sezónu 2015/ 2016. A musíme říci, že šlo o sezónu velmi plodnou - ať už z hlediska rozvoje a počtu členů, úspěchů klubu či kolektivu, který se nám podařilo vytvořit. A třebaže nás přibývá pomálu, jsme moc rádi, protože jsme přesvědčení o tom, že kvalita ční nad kvantitou. Tímto bychom chtěli moc poděkovat cvičícím, kteří poctivě docházeli na tréninky, předávali nám energii a důvěřovali nám. Velký dík samozřejmě patří rodičům za jejich podporu a nadšení pro věc. Moc jsme si to s Vámi užili a těšíme se na příští sezónu, která tradičně propukne v září a bude snad ještě úspěšnější :).

Za včerejší trénink bychom ještě moc rádi poděkovali dospělým, kteří nám přišli vypomoci s dětským tréninkem a dětem s rodiči, kteří dorazili, byť ne v plném počtu. Byli jste skvělí, ještě jednou díky :)!

Bejí a David

Fotogalerie